Naručivanje: e-mailom, sms ili pozivom
    Vizit karte, Vizitkartice Akcijske cene    -    Pecati    -    Flajeri    -    Koricenje diplomskih    -    Foto Magneti    -    Kucanje tekstova    -    Izrada Logoa    -    Stikeri i ostalo    -    Kontakt    

Usluge koje uspešno obavljamo.

Cena izrade LOGOA
5.000 dinara
Izrada Logoa

Kreiranje kompletnog vizuelnog indentiteta
(vizit karte, memorandum, koverte, fascikle...)


Svaka firma koja drži do sebe bi morala da ima odlično uradjen Logo.

Logo je jedan od načina komunikacije sa korisnicima i najčešće način na koji će se Vaša firma indetifikovati i urezati u memoriju korisnika.

Logo je jedna od veoma bitnih stvari koja čini deo javne slike Vaše firme.

LOGO predstavlja Vaš brend, Vašu kompaniju.