Naručivanje: e-mailom, sms ili pozivom
    Vizit karte, Vizitkartice Akcijske cene    -    Pecati    -    Flajeri    -    Koricenje diplomskih    -    Foto Magneti    -    Kucanje tekstova    -    Izrada Logoa    -    Stikeri i ostalo    -    Kontakt    

Rešenje iz APR-a pošaljite
na email.

Pripremu možete poslati na naš e-mail: 011bg@live.com
U pdf-u, ili poslati fontove ili pretvoriti u krive.


Cena Pečata

-PEČAT drveni

* Samo guma (550 din.)
* Sa Drvenom drškom 750 din. (okrugli ili pravougaoni)
_________________________________________________________

-PEČAT automat

* Sa Automatom okrugli 1350 din. (za D.O.O.)
* Sa Automatom pravougaoni 999 din. (za preduzetnike,
agencije, TAXI, advokat, doktore ...)